วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

โครงการ 1อำเภอ 1ทุน รุ่น3

เขียนโดย pespenzie ที่ 07:33
                            UploadImage

หลังจากมีข่าว ออกมาเป็นระยะ ตั้งแต่ปลายปี 2554 ที่ผ่านมา ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้เข้าร่วม
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 อย่างเป็นทางการแล้วนะคะ โครงการนี้เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่า ในแต่ละอำเภอ/เขต ทั่วประเทศ เพื่อกระจายโอกาสการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศโดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 -31 มกราคม 2555 ค่ะ
 
กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเปิดการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพ ที่เรียนดี แต่มีรายได้น้อย ทั่วประเทศเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1  ทุน รุ่นที่ 3 โดยผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา หรือดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบข่าว
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- มีอายุไม่เกิน 25 ปี
- เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า สายสามัญ หรือสายอาชีพ
- มี GPAX  ไม่ต่ำกว่า 3.00
 
กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร  9 - 31 มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   6 กุมภาพันธ์  2555
สอบข้อเขียน (วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ)  12 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน  20 กุมภาพันธ์ 2555
สอบสัมภาษณ์  26  กุมภาพันธ์  2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน  9 มีนาคม 2555
 
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการและรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสมัครเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบข่าวนะคะ
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เบอร์โทรศัพท์กลาง             0 2628 5646        ,             0 2628 5648                  0 2281 6370      ,            0 2281 0565           
โทรสาร             0 2281 0953            
E-mail : bicinfo@bic.moe.go.th
 www.moe.go.th หรือwww.bic.moe.go.th หรือ www.odos.moe.go.th 
credit : Enn

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

yumyump Copyright © 2011 Designed by Ipietoon Blogger Template Sponsored by web hosting